CCR5

12. listopad 2008 | 20.20 |

Mutační gén CCR5 v kostích může při implataci zničit AIDS virus. Zatim jako jedineční uzdravení na světě to dělá naději do budoucnosti.

Spíše jen náhodou dal lékař svýmu pacientovy který měl i leukemiji (rakovinu) transplataci kostní dřeňe s mutací CCR5 a již přes rok je i AIDS nepotvrzeno.

Podle nových průzkumů má zatim míň než 1% lidí tuto mutaci v sobě a je taky možný že toto uzdravení je jedinečný.

Transplantace kostní dřeně vyléčila pacienta s AIDS
Němečtí lékaři ohlásili pozoruhodný případ vyléčení pacienta trpícího nemocí AIDS. U muže, kterému byla transplantována kostní dřeň od dárce s genetickými dispozicemi k odolnosti vůči viru HIV, příznaky zmizely.
U 42letého Američana žijícího v Berlíně, který původně trpěl leukémií a AIDS, se už téměř dva roky neobjevily příznaky ani jedné z nemocí. Prokázaly to kostní, krevní i další různé testy orgánů a tkání. AIDS přitom muži identifikovali před více než deseti lety.
Případ by mohl podnítit nový zájem o genovou terapii v souvislosti s bojem proti AIDS. Veškeré dosavadní pokusy nalézt proti nemoci lék byly neúspěšné.
Andrew Badley z kliniky v Minnesotě, kterého o názor požádala BBC, nicméně varuje, že další testy jsou u pacienta nutné.
Na AIDS zemřou ve světě ročně dva milióny lidí. Virem HIV je nakažených na 33 miliónů. Zhruba tisícovka Evropanů a Američanů zdědila genetickou mutaci, která brání HIV připojit se k buňkám.

Virus HIV (z angl. Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti) způsobuje nemoc AIDS z anglického výrazu pro "syndrom získané imunitní nedostatečnosti".

Přenáší se zejména při sexuálním styku a krví. Běžný kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko.

Dodatek / Korektůra:

koreceptor CCR5, v jehož genu může vzniknout mutace, se sice podílí na vstupu viru HIV do hostitelských buněk, jeho mutace ale nemoc nevyléčí!!! Nositel této nemoci je proti viru imunní, ale člověk s nemocí AIDS se rozhodně nedá vyléčit cílenou mutací tohoto genu. Zmiňovaný případ Berlínského pacienta je vyjímka. Při zjištění leukémie mu byla jeho vlastní tkáň zničena a namísto té mu byla transplantována kostní dřeň dárce, který měl zrovna tuto výhodnou mutaci v genu pro CCR5. Tudíž se stal proti nemoci imunním.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: CCR5 nina 11. 07. 2013 - 12:19
RE(2x): CCR5 etika 17. 07. 2013 - 12:59