Boj

5. červenec 2013 | 10.30 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Nevim proč, ale nemohu přestat bojovat. Jedno jestli jde o práci, soukromí, přátelstvý nebo lásku. Prostě bojoju tak dlouho než vše stratim nebo vyhraju. I když podle mě v boji nikdo neni vítězem, vždy alespoň trochu stratíme. Zatim jsem ještě nikdy nepadnul, jsem přeci tady. Ale vim že to někdy může jinak dopadnou. Už jsem stratil pár kamarádů a hlavně dost kamarádek. Na různý spůsoby.

Na všechny jsem byl hrdej. Vždy bojovali proti našim démónům, nepřátelům co nás ohrožovali a týrali. A nejen nás. I jiný. Postavili jsme se těm lidem. Tyto boje byli vždy pro osobní věci protože se dotyčný dřív něco hroznýho stalo a teď bojovala proti tomu. Nebo pro přátele. Později i hodně často pro lásku, všichni chceme chránit ty co milujem i kdyby to znamenalo že se pro ně obětujem.

Momentálně nemohu zase přestat bojovat. Poslední dny jsem tomu věnoval i vyjímečně řádky tady. Boj pro lásku, boj pro holku, pro holku který se stalo tolik hrozných věcí a vim jak se cítí. Její život jsem zažil už často. Ne u mě. U jiných. Stal jsem se stínem jiných. Svou cestou a s tim že mě málokdo doopravdy vidí jsem se nakouknul všude kde jsem potřeboval. Né vše pochopim a asi se nedá ani chápat vše. Jde o lidi a kdo je chce chápat musí vše o nich vědět a vše kolem nich. Jak u mých kamarádek. Všechny zachránit nešlo. Ale netrápí mě to. Protože vim že jsem je stratil když ony samy bojovali proti svým démónům, protivníkům. Stratil jsem je v plný česti, nevzdali se i když věděli co je očekává. A proto je mám rád na věky a nikdy je nezapomenu, vždy si na ně vzpomenu.

Ale je plno kamarádek co našli svoje štěstí a svůj boj vyhráli. Nový život začali. Proto vim že neni vše marný. Jen důležitý se nevzdávat a doufat v to nejlepší. Čest tomu, komu čest náleží.

Tento článek bude ještě pokračovat, jsem ještě ani pořádně nezačal s tim co tu mělo stát;-)


vzpomina.cz/img/605.jpg" alt="DE_vlajka.JPG">

Weiß nicht warum, aber ich kann nicht aufhören zu kämpfen. Egal ob es um die Arbeit, privates, Freundschaft oder die Liebe geht. Schlicht kämpfe ich so lange ich nicht alle verliere oder ich gewinne. Auch wenn nach meiner Meinung nach im Kampf niemand ein Gewinner ist, immer verlieren wir zumindest kleinwenig. Bis jetzt bin ich noch nie gefallen, bin doch noch hier. Aber ich weiß, dass es irgendwann anders enden kann. Bereits verlor ich paar Freunde und vor allem genug Freundinen. Auf verschiedene Arten.

Auf alle war ich Stolz. Immer kämpften sie gegen unsere Dämonen, Gegnern die uns gefährdet und gequält hatten. Und nicht nur uns. Auch andere. Wir stelltenuns diesen Leuten. Diese Kämpfe waren immer für private sachen, weil Derjenigen früher etwas schlimmes pasiert ist und jetzt kämpfte sie dagegen. Oder für Freunde. Später auch sehr häufig für die Liebe. Alle wollen wir die beschützen, die wir lieben, auch wenn es bedeuten würde, dass wir uns für sie opfern.

Momentan kann ich wieder nicht aufhören zu kämpfen. Die letzten Tage habe ich diesem auch paar Zeilen hier gewitmed. Kampf für die Liebe, kampf für ein Mädchen, für ein Mädchen, der so viele schrekliche Sachen pasiert sind und ich weiß wie sie sich fühlt. Ihr Leben habe ich schon oft erlebt. Nicht bei mir. Bei anderen. Bin zu einem Schatten der Anderen geworden. Mit meinem Weg und mit dem, dass mich nur wenige wirklich sehen, schaute ich überall hin wo ich es brauchte. Nicht alles verstehe ich und vieleicht kann man nicht alles verstehen. Es geht um Menschen und wer sie verstehen will muss über sie alles wissen und alles um sie herum. Wie bei meinen Freundinen. Alle zu retten ging nicht. Aber es quält micht nicht. Weil ich weiß, dass ich sie verloren habe, als sie selbst gegen ihre Dämonen, Gegner gekämpft hatten. Ich verlor sie in voller Ehre, sie gaben nicht auf auch wenn sie wussten was sie erwartet hatt. Und deshalb habe ich sie auf Ewige Zeit gern und niemals vergesse ich sie, immer erinere ich mich an sie.

Aber es gibt viele Freundinen, die ihr Glück fanden und ihren Kampf gewannen. Neues leben begannen. Deshalb weiß ich das nicht alles zwecklos ist. Nur wichtig nicht aufzugeben und das beste hoffen. Ehre dem, dem Ehre gebührt.

Dieser Artikel wird noch weitergehen, ich habe noch nicht mal richtig damit angefangen was hier stehen sollte;-)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře