Troján 2013

19. září 2013 | 17.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Tak lidičky zrovna jsem si 4 hodiny pátral po trojánci v systému. Jmenuje se Del7E.temp pozor nespleťte to se systémovým souborem Del7D.temp.

Jako vždy se to schovalo hluboce ve Windows systému. Co mi provedl. Nemohl jsem se přihlásit na net. Restartovat počítač taky nešlo taky. Odhlásit taky ne. Celý systém se choval jako kdyby byl přetížený a ignoroval veškerý pokusi sprovoznění. Při smazání musíte být i kabelově odpojeni od netu. Po restartu jde zase vše jako kdyby nic nebylo;-)

Kde jsem to chytil nevim. Tak vás na tuto stranu nemohu varovat.


DE_vlajka.JPG

Also Leute, gerade habe ich 4 Stunden nach einen Trojaner im System gesucht. Er heißt Del7E.temp vorsicht verwechselt ihn nicht mit der Systemdatei Del7D.temp.

Wie immer versteckte er sich tief im Windows System. Was hatt er getan. Ich konnte mich nicht ins net einwählen. Neustart des PC ging auch nicht. Abmelten auch nicht. Ganzes System verhielt sich so als wäre er überlastet und ignorierte jegliche Versuche diesen in Gang zu kriegen. Beim löschen müsst ihr auch mit Kabel vom Net getrennt sein. Nach Neustart funktioniert alle wieder so als wäre nichts pasiert;-)

Wo ich ihn gefangen habe, weiß ich nicht. Also kann ich euch auf diese Seite nicht warnen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře