Nedůvěra

30. leden 2014 | 10.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Znáte to. Vy se snažíte, děláte, jste uříjmý a co já vim co všechno ještě. A stejně vám nikdo nedůvěřuje. Ani rodina. Kamarádi, kamarádka vám lže, vám tají věci co stejně už víte a furt vás ponižuje. To je život co.

Už v práci je teror skrz neschopnost lidí a skrz to že samy už někdy nemůžete a ani nechcete. A pak ještě tohle. Poslední dobou to mám vše dohromady. Takže báječný dny co mám.

Jediná dobrá věc je že by se to mělo brzy změnit. Radikálně a vlastně jednoduše. Když se kamarádka nerozhodne mi říct konečně vše, tak jdu. Ona neví že já už dávno vše vim. OK teď můžete říct že jsem grázl že jí to neřeknu že už vše vim co mi tají. Ale já chci aby byla sama od sebe ke mě upříjmá i když ví že jsou to věci co mi vadí a kvůli kterým bych normálně odešel a řekl "s bohem". Jenomže když mi řekne pravdu, i když bolí, tak bych jí prominul. Dokavať je to pro "nás". Na tu pravdu čekám už pár měsíců. Nyní když mám tolik stresu, tak sám nemůžu. Nemůžu někoho dál podporovat kdo mě skoro vždy obelhal. Každý jiný člověk by byl už po měsíci pryč. Né li dřív. A já tu jsem pro ní ještě po roce. Po roce kdy jsem si chtěl užít, konečně užít. A co bylo. To co jsem napsal. Tak říkám pomalu ale jistě s bohem.


DE_vlajka.JPG

Kennt ihr das. Ihr bemüht euch, tuht, seit ehrlich und was weiß ich was alles noch. Und trozdem vertraut euch niemand. Nichtmal die Familie. Freunde, Freundin lügt euch an, verheimlicht euch Sachen, die ihr sowieso schon wisst und erniedricht euch ständig. Das ist ein Leben was.

Schon in der Arbeit ist Teror durch unfähige Leute und dadurch das ihr selbst manchmal nicht mehr könnt und auch nicht wollt. Und dann noch dieses. In letzter Zeit habe ich dieses alles zusammen. Also wunderbare Tage, die ich habe.

Die einzige gute Sache ist, das sich dieses bald ändern sollte. Radikal und eigentlich ganz leicht. Wenn sich die Freundin nicht entscheidet mir endlich alles zu sagen, dann gehe ich. Sie weiß nicht, dass ich alles schon längst weiß. OK jetzt könnt ich sagen das ich ein arschloch bin, das ich es ihr nicht sage was sie mir verheimlicht. Aber ich will, das sie selbst von sich aus zu mir ehrlich ist, auch wenn sie weiß, dass es Sachen gibt, die mich stören und wegen den ich normalerweise gehen würde und "geh mit Gott" sagen würde. Nur wenn sie mir die Warheit sagen würde, auch wenn es weh tuht, dann würde ich ihr verzeihen. Solange es für "uns" ist. Auf die Warheit warte ich schon paar Monate. Nun wenn ich so viel Stress habe, kann ich selber nicht mehr. Ich kann nicht jemanden unterstützen, wer mich fast immer angelogen hat. Jeder andere Mensch würde schon nach einem Monat gehen. Wenn nicht früher. Und ich bin für sie noch nach einem Jahr für sie da. Nach einem Jahr welches ich genießen wollte, endlich genießen. Und was war. Das was ich geschrieben habe. Also sag ich langsam aber sicher geh mit Gott.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře