Palba

31. leden 2014 | 22.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Když člověk stojí pod trvalou palbou, tak si na to časem zvykne. Člověk vydrží více věcem. 1000 Životů bych musel mít, bylo mi někdy řečeno. 1000 Životů kdybych chtěl to dělat co mám v plánu. Tak je to hold tak. Párkrát jsem přeci jen už umřel a jsem ještě pořád tady a bojoju dál. Někdy víc, někdy míň. Někdy v otevřenym boji, někdy v pozadí schovanej a neviděn.

Mojemu chování děkuju i konečně mojí přezdívku. Jedna se udržela. Přitom jsem jich měl už hodně. Hodně legračních. A tam kde se udrží ty legrační, se udržela u mě jedna vážná, kterou by nikdo stojící mimo ani netušil.

DE_vlajka.JPG

Wenn man unter Dauerfeuer steht, gewöhnt man sich mit der Zeit darauf. Man wiedersteht mehr Sachen. 1000 Leben müsste ich haben, wurde mir mal gesagt. 1000 Leben wenn ich das tuhn will was ich vorhabe. Dann ist es eben so. Paarmaal bin ich ja schon gestorben und bin immernoch da und kämpfe weiter. Mal mehr, mal weniger. Mal im offenen Gefecht, mal im Hintergrund versteckt und unbemerkt.

Meinen Verhalten verdanke ich letztenendes auch meinen spitznamen. Einer hielt sich. Dabei habe ich schon sehr viele gehabt. Viele lustige. Und wo sich die lustigen halten, hielt sich bei mir ein ernsthafter, den niemand Außenstehende vermuten würde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře