online / reallife

26. duben 2015 | 13.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Když mám Cíl a taky tu motivaci tento dosáhnout, zakousnu se taky rád do toho. Pak mi jsou i stráty lhostejný. Počítá jen ten cíl.

Můj život je jak projekt. Vždy v přispůsení k tý situaci. Plno mě posuzujou, ale nevidí, že moje chování je jen přispůsobený, jen klam. Spousta si myslí že mě znaj, že mě mohou odhadnout. To ale jen do tý doby kde ten projekt reální život ohrožuje. Já se pak kompletně otočim a někdy i zběsim. Já nemám problém někoho obětovat, já se taky obětuju neustále. Hlavně když dotyčný proti mě pracuje. Já jsem názoru, že má každý šanci v čas se stáhnout. Kdo tuhle šanci neveme, misí, stejně jako já, s tima následkama svýho jednání být sám ujasněnej.

Teď jsem zase na tomto bodu. Cíl je jasnej a já dávám vše. Je jen otázka jestli k tomu jsou ty ostatní připravený, ty co semnou táhnou. Nebo jestli jsou to jen kecy bez něčeho za tim. Každý se musí tyhle dny rozhodnout. Vlastní život a vlastní budoucnost je ta cena. Né méně.

To už dlouho neni jen bojové ohlášení. To je vyhlášení války.


DE_vlajka.JPG

Wenn ich ein Ziel habe und auch die Motivation dieses zu erreichen, verbeiße ich mich auch gern. Dann sind mir auch Verluste egal. Es zählt nur das Ziel.

Mein Leben ist wie ein Projekt. Immer in der Anpassung der Situation. Viele beurteilen mich, sehen aber nicht, dass mein Verhalten nur angepasst ist, eine Täuschung. Viele denken mich zu kennen, mich einschätzen zu können. Das aber dann nur bis zu den Zeitpunkt wo das Projekt reales Leben gefärdet wird. Ich dreh dann komplett um und auch manchmal durch. Ich habe kein Problem jemanden zu opfern, ich opfere mich ja auch immer wieder. Vor allem wenn dieser gegen mich arbeitet. Ich bin der Meinung, dass jeder die chance hatt sich rechzeitig zurück zu ziehen. Wer diese Chance nicht annimmt, muss, genauso wie ich, mit den Folgen seines Handels selbst klar kommen.

Nun bin ich wieder an diesen Punkt. Das Ziel ist klar und ich gebe alles. Ist nur die Frage ob dazu auch die anderen bereit sind, die mit mir ziehen. Oder ob es nur gerede ohne was da hinter ist. Jeder wird sich die Tage nun entscheiden müssen. Das eigene Leben und die eigene Zukunft ist der Preis. Nicht weniger.

Das ist schon lange keine Kampfansage mehr. Das ist eine Kriegserkärung.

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

Komentáře