Sebevraždy v česku

22. srpen 2015 | 16.00 |

Mírně ubývá případů sebepoškozování, to se ale netýká dětí, které zemřely při sebevraždě. Zde se trend neměnný.

Ročně spáchá sebevraždu pět až deset dětí do 15 let věku a asi 40 ve věku 15 až 19 let. Nedokonaných pokusů je mnohonásobně víc. Byla sebevražda příčinou úmrtí v letech 2000 až 2010 u 495 dětí a dospívajících od pěti do 19 let věku.

Převažují chlapci a muži nad dívkami a ženami v poměru 380 ku 115 dokonaných sebevražd.
Úmyslného sebepoškození se chlapci dopouštějí nejčastěji v říjnu, dívky v lednu, dubnu a květnu. Nejvíce úmyslných sebepoškození je v pondělí, většinou doma, 68,4 procenta, nejčastěji mezi 18:00 a půlnocí, 38 procent. Nejohroženější podle statistik jsou mladí lidé od 15 do 19 let.

Nejčastější příčinou sebevražd a pokusu o ni jsou konflikty v rodině, školní a partnerské problémy. Rizikovým faktorem je i užívání drog. U sebepoškozování jsou ve většině dívky, u sebevražd chlapci. Jako mechanismus u dívek převažují otravy, u chlapců oběšení.

Rodiče by měli být pozorní k případným varovným příznakům, měli by se o problémy svých dětí zajímat, komunikovat s nimi. Pokud se o problémech dozvědí, měli by se snažit je řešit. Existuje mýtus, že kdo o sebevraždě mluví, nespáchá ji. Není tomu tak. Naopak, kdo o ní mluví, je obsahem jeho myšlenek a spáchat ji může.

97 dětí do 14 let zemřelo podle dat v roce 2009. Před deseti lety bylo za rok 260 úmrtí. V ambulancích je ročně ošetřeno půl milionu úrazů, 30.000 dětí je s úrazem hospitalizováno.

Podíl sebevražd na úmrtích dětí je nižší, je jich méně než úmrtí z dopravních nehod či pádů, ale jsou vysoce smrtící.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře