1968 (úvod)

14. duben 2016 | 15.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Je občas děsivý co lidi zapomenou, nebo obrátí jinak než to vlastně bylo. Tohle je začátek několika článků, co se budou zabívat rokem 1968 a vše kolem něj. Jen fakta a pravda. Žádna propaganda jako to dělají jiný. Uvažte, že za vše se platí, když mlčíme a zavřeme oči před realitou co se tu píše.

Několik fakt předem. Co přinesl takzvaní socialistický stát čechům.

Komunistický režim za dobu své axistence v československu věznil neboli bez rozsudku internoval kolem 640.000 obyvatel. V následkách větnění nebo mučení jich 5.000 zemřelo. Dalších 2.000 jich bylo zabito při pokusu opustit československo. 237 lidí bylo za svou politickou činost odsouzeno k smrti. Z tichto 237 rozsudků bylo 218 vykonáno.

100.000 obyvatel opustilo jako uprchlíci československo.

Do dnes nebyli viný z vraždy a mučení odsouzeni za to co udělali. Jako třebas Jiří Heráček co do dnes hází vinu na holky co v internaci zneužíval tělesně i psychycky. Taky uvězněným holkám dával experimentální medikamenty a drogy jako LSD.  Jiří Heráček je vinen i z násilnění a to též do dnes popírá.

DE_vlajka.JPG

Es ist manchmal erschreckend was die Menschen vergessen, oder es anders umdrehen als es eigentlich war. Dieses ist der Anfang einiger Artikel, die sich mit dem Jahr 1968 und alles um diese bescheftigen werden. Nur Fakten und Warheit. Keine Propaganda, wie es andere tuen. Bedenkt, das für alles bezahlt werden muss, wenn wir schweigen und die Augen vor der Realität schließen, die hier geschrieben wird.

Einige Fakten vorab. Was brachte sogenanter socialistischer staat den Tschechen.

Komunistisches Regime für die Dauer seine Existens in Tschechoslowakei inhaftierte oder internierte ohne Urteil um die 640.000 bürger. In Folge der inhaftierung oder Folterung starben 5.000 Menschen. Weitere 2.000 wurden getötet bei dem Versuch Tschechoslowakei zu verlassen. 237 Menschen wurden für ihte politische tätigkeit zum tode verurteilt. Von diesen 237 Urteilen wurden 218 vollstreckt.

100.000 bürger verließen als Flüchtlinge Tschechoslowakei.

Bis heute wurden die schuldigen des Mordes und Folter nicht verurteilt dafür was sie getam haben. Wie zum Beispiel Jiří Heráček, der bid heute die Schuld auf die Mädchen schiebt, die er in der Internierung körperlich und psychisch missbraucht hatt. Er gab auch inhaftierten Mädchen experimentelle Medikamente und Drogen wie LSD. Jiří Heráček ist auch schuldig der Vergewaltigung und dieses leugnet er bis heute.

Z: KH/BK9/DD Jen čest tomu kdo si čest zaslouží.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář