Normální migrace

23. září 2016 | 18.00 |

Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tisíc imigrantů.

Opačným směrem, takže z ČR do ciziny, se v letech 2005–2015 úředně vystěhovalo 206 tis. osob. Mezi nimi hrají rovnocenně dominantní roli Ukrajinci a Slováci, kteří tvořili polovinu všech vystěhovalých.

Pro otázku, zda je migrace pro Česko výhodná, jako je nákladná, je rozhodující složení lidí, kteří do země přicházejí a chtějí zde žít a pracovat.

Mezi zahraničními imigranty dominují Ukrajinci a Slováci. Od roku 2005 se do ČR přistěhovalo přes 149 tis. Ukrajinců a 78 tis. Slováků, uvádí analýza ČSÚ. Třetí a čtvrtou nejčetnější skupinu tvořili Vietnamci (47 tis.) a Rusové (44 tis.).

Mezi přistěhovalými nechyběli ani Češi, kterých se do Česka stěhuje v průměru dva tisíce za rok. I to je jedním z důvodů, proč nepředstavují migranti skupiny, se kterými by byly problémy zaměstnanecké, etnické, kulturní.

Hlavním důvodem migrace je snaha najít zde zdroj obživy, začít podnikat a získat zde trvalý pobyt, což předpokládá, že migranti mají velký zájem splynout s majoritní společností, respektovat zákony a zvyklosti. I proto migrační křivky prakticky kopírují vývoj ekonomiky, rostou v dobách konjuktury, klesají v dobách ekonomických problémů.

Do ciziny se podle oficiálních údajů každý rok vystěhují ale i necelé tři tisícovky českých občanů, kteří tento akt řádně ohlásí. Ve skutečnosti bude jejich počet ale vyšší. I díky tomu je převaha přistěhovalých nad vystěhovalými převažujícím trendem ve všech krajích.

migrace_czmapa

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář