Donald Trump a Putin

12. únor 2017 | 14.00 |
› 

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Některý se radují, některý ne. Ale všichni nevidíme o co jde. Jestli Trump nebo Putin. Oba se inscinují jako osvobotilé jejich říší. No to dělaly i tyto tři - Napoleon Bonaparte, Stalin a Hitler. A u všech to skončilo s miliónama mrtvýma. OK Trump a Putin nepůjdou do světový války. Ty budou válčit lokálně. Putin už válčí lokálně se stovkama mrtvýma v Ukrajině (já tam nejsem, ty ruští vojáci jsou tam na dovolený) OK Napoleon a Hitler teda dělaly taky dovolenou v evropě.

Politický výrazy se okrasňují a maj tajit realitu. Na internetu se tomu říká FAKE, lež, nic jinýho. Předstírání něčeho co neni pravda.

Trump se soustředí jen na svou ameriku. Měl by upřesnit že jen na Spojené státy, USA. Protože amerika je větší ;-)

Putin se soustředí na velko rusko. Což je problém. Evropskej problém. Takzvaný velkorusko se už dávno rozpadlo a tyto státy nechtěj spět. A co popadlo Ukrajinu hrozí i jiným.

Trump a Putin se nedaj srovnávat. Jsou odlišný. Jeden jde přes komerci a druhý přes sílu. Což je dobrý. Tyto dvě věci se neschodnou dlouho. Ale i na tu chvilku co se schodnou mohou udělat hodně škody. Hlavně když se společně soustředí na jiný a ne na sebe.

A proto politici jiných zemí a hlavně té české. Dávejde pozor s kym sympatizujete. Volil vás lid vaší země a ne politici jiných. Stůjde za svůj lid a dělejte to co potřebujem my. A to je vaše síla a ne že se řídíte jinýma co vás stejně jen zneužijou. A my se chceme vylepšit.

DE_vlajka.JPG

Einige freuen sich, einige nicht. Aber alle wissen nicht worum es geht. Ob Trump oder Putin. Beide inszinieren sich als Befreier Ihrer Reiche. Na das machten auch diese Drei - Napoleon Bonaparte, Stalin und Hitler. Und bei allen endete es mit milionen Toten. OK Trump und Putin werden kein Weltkrieg anfangen. Die werden lokal kämpfen. Putin kämpft schon lokal mit hunderten Toten in der Ukraine (ich bin da nicht, die rusischen Soldaten sind da in Urlaub) OK Napoleon und Hitler machten also auch Urlaub in Europa.

Politische Ausdrücke werden geschönt und sollen die Realität geheimhalten. Im Internet sagt man dazu FAKE, Lüge, nichts anderes. Vorspiegelung von etwas, was nicht die Warheit ist.

Trump konzentriert sich auf sein Amerika. Er sollte es genauer ausdrücken, das es nur die Vereinigten Staaten, USA sind. Weil Amerika größer ist ;-)

Putin konzentriert sich auf Großrusland. Was ein Problém ist. Ein Europäisches Probem. Sogenantes Großrusland ist schon vor langer Zeit zerfallen und diese Staaten wollen nicht zurück. Und was die Ukraine ereilte, droht auch anderen.

Trump und Putin kann man nicht vergleichen. Sie sind unterschiedlich. Einer geht über den Kommerz, der andere über Stärke. Was gut ist. Diese zwei Sachen vertragen sich nicht lange. Aber auch für diese kurze Zeit wo sie sich einig sind, können sie viel Schaden anrichten. Vor allem wenn sie sich gemeinsamm auf andere konzentrieren und nicht auf sich selbst.

Und deshalb Politiker anderer Länder und vor allen der Tschechischen Republik. Gibt Acht mit wem ihr sympatisiert. Gewählt wurdet ihr von Volk eurer Länder und nicht von Politikern anderer Länder. Steht hinter eurem Volk und macht das was wir brauchen. Und das ist eure stärke und nicht das ihr euch dammit orientiert was andere wollen, die euch sowieso nur ausnutzen wollen. Und wir wollen uns verbessern.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář